O UHY Revizija in svetovanje d.o.o.


Naši revizorji opravljajo revizije že od leta 1993, ko je bila dejavnost v Sloveniji prvič zakonsko regulirana.


Pred tem so si vodilni partnerji firme pridobivali izkušnje kot člani revizijskih ekip tujih revizijskih družb.


Podjetje se ukvarja z revizijo računovodskih izkazov, davčnim svetovanjem in svetovanjem na področju računovodstva.


Naši klienti, pri katerih opravljamo revizijo, delujejo na različnih področjih poslovanja od industrije, trgovine do finančnega sektorja, kar nam omogoča pridobivanje globalnega vpogleda v različna poslovna področja, razumevanje z njimi povezanih problemov in od nas zahtevajo nenehno spremljanje posebnosti z zakonodajnega področja.


Podjetje je vpisano v register revizijskih družb pri Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem.


Zaposleni


UHY Revizija in svetovanje d.o.o. redno zaposluje 7 oseb, od tega 2 pooblaščena revizorja - partnerja.


Pooblaščeni revizorji in partnerji so:


  • Dragan Martinović
    Univ. dipl. oec.
    Pooblaščeni revizor in stalni sodni izvedenec ekonomsko finančne stroke opravlja samostojne revizije od leta 1993,
  • Franci Žgajnar
    Univ. dipl. oec.
    Pooblaščeni revizor in preizkušeni davčnik, opravlja revizije od leta 1996.