O mednarodni revizijski skupini UHY


Organizacija UHY deluje s podporo mednarodne mreže revizijskih in svetovalnih podjetij. Ustanovljena je bila leta 1986 v Londonu z namenom ustreči interesom posameznih strank, ki so svoje poslovanje razširile preko meja lastne države.


Organizacija je osredotočena predvsem na družinska oz. lastniška podjetja, pa tudi na podjetja, katerih vrednostni papirji kotirajo na borzi, in ki iščejo strokovno, poslovno in finančno svetovanje na področju poslovanja v tujini. UHY sodeluje z mednarodnimi skupinami, profesionalnimi družbami, podjetji, katerih vrednostni papirji kotirajo na borzi in posamezniki, ki ustvarjajo velike dobičke in potrebujejo pomoč pri planiranju mednarodnih davčnih obveznosti.


Poslovna javnost vsak dan zahteva široko ponudbo storitev in poznavanje lokalnih pogojev, ki so v pomoč pri ustanavljanju, delovanju in likvidaciji naložb po svetu. Zato je UHY ustanovil svetovno mrežo ki nudi strokovno, osebno storitev, katere odlike so:


  • podjetnost s poudarkom na mednarodni usmerjenosti,
  • močna osebna razmerja v mreži,
  • veliki poslovni prostori in centri, ki omogočajo celostno storitev,
  • dejavna centrala za koordinacijo, podporo in razvoj mreže.


Podatki od delovanju mreže UHY:


  • število držav v katerih deluje: 101
  • število pisarn: 329
  • število zaposlenih: 8.578
  • Prihodki: 600 mio USD


UHY se po velikosti uvršča na 18. mesto revizijskih in svetovalnih mrež na svetu (vir: International Accounting Bulletin, marec 2021).


Mreža UHY je ustanovitveni član mednarodnega združenja revizijskih mrež 'Forum of Firms', registriranega pri IFAC. Glavni cilj združenja je spodbujanje dosledne visoke kakovosti storitev revidiranja v primerih multinacionalnega finančnega poročanja in uporabe mednarodnih revizijskih standardov v vseh poročevalskih okoljih.

Za dodatne informacije obiščite: Forum of Firms.


Majhnim in srednje velikim podjetjem se nenehno odpirajo nove priložnosti za širitev v tujino: zaradi prostih trgovinskih sporazumov postanejo določena območja privlačnejša za investiranje, medtem ko spreminjanje globalnih vzorcev trgovanja in pospeševanje tržne deregulacije potrjujeta, da se načini poslovanja podjetij neprestano spreminjajo.


Tako sta, na primer, eksplozija e-trgovine in uvedba enotne evropske valute dve pomembni spremembi, ki sta odprli vrata tako majhnim kot tudi srednje velikim podjetjem.


S tem ko rastejo poslovni interesi strank, raste tudi mreža UHY. Nenehna širitev mreže je eden od ključnih ciljev UHY skupine.


Sama strokovna vodstvena struktura UHY dodatno pripomore k ohranjanju kohezivne in učinkovite mreže s poudarkom na storitvi za stranke.


UHY Capability Statement 2021


Več informacij na www.uhy.com


UHY Revizija in svetovanje d.o.o. je član Urbach Hacker Young International Limited, podjetja v Združenem Kraljestvu, in je del mednarodnega združenja neodvisnih računovodskih in svetovalnih podjetij UHY. UHY je blagovna znamka mednarodnega združenja UHY. Storitve, ki jih nudi UHY Revizija in svetovanje d.o.o., niso storitve UHY ali kateregakoli drugega člana. UHY ali katerikoli drugi član ne odgovarja za storitve drugih članov.